Με περισσότερα από 130 χρόνια στον τομέα της μπαταρίας, η EXIDE κατανοεί πόσο σημαντική είναι η καινοτομία στο μέλλον. Επαναπροσδιορίζει συνεχώς τα προϊόντα της και βελτιώνει τις διαδικασίες, παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών ισχύος σε όλο τον κόσμο, τώρα και στο μέλλον.